Archivum (kategória): Szennyvíz-beruházás

Tiszalúc nagyközségben megvalósuló szennyvíz csatorna beruházás lakossági rákötései megkezdhetőek!

Ezúton értesítjük, a tiszalúci ingatlantulajdonosokat, hogy Tiszalúc település Önkormányzatának KEOP támogatással megvalósuló beruházása fontos mérföldkőhöz érkezett.
A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kivitelezési munkái olyan mértékben előrehaladtak, hogy gondoskodni kell a próbaüzem biztonságos és eredményes lefolytatásához szükséges és elengedő szennyvízmennyiség biztosításáról.

Elkészült a szennyvízcsatorna beruházás Kunágota, Nagykamarás és Almáskamarás községekben

A nemzeti színű szalagot a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők képviselői vágták el a projekt zárórendezvényén. A most elkészült második ütemben a korábbi szennyvíz-tisztítótelep rekonstrukciója és a már meglévő csatornahálózat bővítése valósult meg Európai Uniós támogatásból.

Nagy érdeklődés övezte a 2014. február 13-i projektnyitó ünnepséget

Csütörtökön tartották Taktaharkány és Taktaszada községek szennyvízberuházásának projektnyitó ünnepségét. Az új infrastruktúrának köszönhetően, a beruházás elkészülése után a lakosságnak nem kell közműpótló tárolókban tárolni, és szippantós autóval elszállíttatni a szennyvizet. A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárul a környezet és a talaj megóvásához.

Tavasszal megkezdődhet a szennyvízberuházás kivitelezése Taktaharkány és Taktaszada községekben

A kivitelező cégek kiválasztása közbeszerzési eljáráson keresztül folyamatban van. A közbeszerzési eljárás lezárulása után megkezdődhetnek az építési munkálatok a községekben.

Zajlik a szennyvíztisztító telep próbaüzeme Szihalomban

Sajtótájékoztatót és lakossági fórumot tartottak 2013. október 25-én, melynek keretében a projekt résztvevői és a lakosság hasznos párbeszédet folytatott a Művelődési Házban.

Elkészült a szennyvízcsatorna beruházás Kolontár községben

Az építési munkák a 2012. szeptember 14.-i nyitórendezvény után kezdődtek meg, és a 2013. szeptember 30.-i műszaki átadással zárultak le. Kevesebb mint 1 év alatt megvalósultak az építési munkálatok, a lakossági rákötések és a sikeres próbaüzem, így a lakosságnak a jövőben nem kell tárolókban tárolni, és szippantós autóval elszállíttatni a szennyvizet, mert rendelkezésükre áll az új infrastruktúra. A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárul a környezet és a talaj megóvásához.

Szennyvízcsatorna beruházás Sajókaza községben

A hamarosan megkezdődő projekt célja Sajókaza Község teljes szennyvízcsatorna hálózat, valamint az ahhoz tartozó szennyvíztisztító telep megépítése. A beruházás költségeinek több mint 16 %-át Sajókaza Község Önkormányzata önerőből finanszírozza, a fennmaradó 707 906 099 Forintot az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége: 847 697 280 Ft.

Közlemény a dávodi szennyvíz-csatornahálózathoz történő csatlakozásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvízelvezető rendszer részben elkészült. Azon tulajdonosok számára, akik befizették a viziközmű hozzájárulást a társulat már elkészíttette a bekötő vezetéket és a házi csatornát is. A rendszerre rácsatlakozni csak engedéllyel lehet.

Elkészült a szennyvízcsatorna beruházás Doba községben

Az építési munkák a 2012. április 24.-i nyitórendezvény után kezdődtek meg, és a 2013. június 14.-i műszaki átadással zárultak le. 14 hónap alatt megvalósultak az építési munkálatok, a lakossági rákötések és a sikeres próbaüzem, így a lakosságnak a jövőben nem kell tárolókban tárolni, és szippantós autóval elszállíttatni a szennyvizet, mert rendelkezésükre áll az új infrastruktúra.

Elkészült a szennyvízcsatorna beruházás Borszörcsök községben

Az építési munkák a 2012. május 14.-i nyitórendezvény után kezdődtek meg, és a 2013. április 22.-i műszaki átadással zárultak le.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search