Archivum (hónap): 2013 március

A jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola könyvtárának informatikai fejlesztése!

A most zárult beruházás célja az iskola nevelési programjának támogatása tanulók, és tanárok által is elérhető könyvtári szolgáltatások, informatikai infrastruktúra fejlesztéssel. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Köztársaság Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával valósult meg, összköltsége 5 500 000 Ft. A beruházás 100 %-os támogatási intenzitású.

Újabb mérföldkő a lovasturisztikai szolgáltatás fejlesztésében a sajószentpéteri Gyula Farmon!

A most záruló projekt keretén belül 22 ló tartására alkalmas istálló, valamint különálló épületben klubhelyiség kialakításával lovas klub létrehozása valósult meg a sajószentpéteri Gyula Farmon. A beruházás költségeinek 30%-át a Gyula Farm Miskolc Kft. önerőből finanszírozta, a fennmaradó 48 638 135 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte. A projekt összköltsége 69 791 747 Ft.

Épül a dávodi szennyvízelvezető csatornahálózat

Februárban megkezdődött a Szennyvízelvezető hálózat és tisztítótelep építése. A beruházás a Kohéziós Alap társfinanszírozásával a KEOP program keretében valósul meg. Az 1 milliárd 38 millió Forint Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a jövőben nem egyénileg kell elszállíttatni a szennyvizet. Szigorú szabályoknak kellett megfelelni a tervezés során, mivel a telep állóvíz közelében épül meg. Összesen 21.500 méter vezetéket fektetnek, ez a beruházás legidőigényesebb része.

Bódvaszilas község szennyvízcsatornázása és tisztázása

Az Európai Unió támogatásával, az ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0010 program keretében megvalósul a „Bódvaszilas község szennyvízcsatornázása és tisztázása” projekt. A beruházásra elnyert támogatás összege 315 785 859 Ft. A költségek 95 %-át az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search