Archivum (hónap): 2014 december

Tiszalúc nagyközségben megvalósuló szennyvíz csatorna beruházás lakossági rákötései megkezdhetőek!

Ezúton értesítjük, a tiszalúci ingatlantulajdonosokat, hogy Tiszalúc település Önkormányzatának KEOP támogatással megvalósuló beruházása fontos mérföldkőhöz érkezett.
A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kivitelezési munkái olyan mértékben előrehaladtak, hogy gondoskodni kell a próbaüzem biztonságos és eredményes lefolytatásához szükséges és elengedő szennyvízmennyiség biztosításáról.

INGATLAN ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A DANAMID KFT-NÉL!

A Danamid Kft. most záruló beruházásának keretén belül új üzemcsarnok került kialakításra melyben modern informatikai eszközök is kiépítésre kerültek a cég versenyképességének biztosítása, megtartása érdekében. A beruházás költségeinek 60 %-át, a DANAMID Kft. önerőből finanszírozta, a fennmaradó 10 119 198 Forintot az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjából nyert Európai Unió és Magyarország kormánya által közösen biztosított támogatás fedezte. A projekt összköltsége 25 297 997 Ft.

Zajlik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítés kivitelezése Miskolcon

A „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése” című projekt keretében bővítésre kerül a városi csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése valósul meg. A szennyvíztisztító telepen a munkálatok elkészültek, jelenleg a próbaüzem zajlik. A csatornahálózat bővítési munkálatok részben a még ellátatlan területek csatornázását szolgálják, részben pedig az eddig egyesített (szennyvíz és csapadékelvezető) csatornarendszer szétválasztása érdekében történnek.

Napcellás áramtermelés, infrafilmes fűtés kiépítése a Mezőzombori Római Katolikus Templomban!

A most záruló beruházás keretében fűtőfólia lett telepítve a Mezőzombori Római Katolikus Templom padsoraiba így oldva meg a belső tér hatékony fűtését, valamint 18 db napcella rendszer is kiépítésre került a templom kertjében. A beruházás költségeit teljes egészében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyert támogatás fedezi, a projekt összköltsége 4 938 844 Ft.

Napcellás áramtermelés, infrafilmes fűtés kiépítése a Jászfényszarui Római Katolikus Templomban!

A most záruló beruházás keretében fűtőfólia lett telepítve a Jászfényszarui Római Katolikus Templom padsoraiba így oldva meg a belső tér hatékony fűtését, valamint 18 db napcella rendszer is kiépítésre került a templom kertjében. A beruházás költségeit teljes egészében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyert támogatás fedezi, a projekt összköltsége 4 938 844 Ft.

Napcellás áramtermelés, infrafilmes fűtés kiépítése a Jászkiséri Római Katolikus Templomban!

A most záruló beruházás keretében fűtőfólia lett telepítve a Jászkiséri Római Katolikus Templom padsoraiba így oldva meg a belső tér hatékony fűtését, valamint 18 db napcella rendszer is kiépítésre került a templom kertjében. A beruházás költségeit teljes egészében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyert támogatás fedezi, a projekt összköltsége 4 938 843 Ft.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search