Archivum (hónap): 2015 március

Ingatlan beruházás és eszköz beszerzés a NICHOLAS BROTHERS Kft-nél!

A ”NICHOLAS BROTHERS” Kft. most záruló beruházásának keretén belül a társaság tulajdonában álló raktárépület korszerűsítése és fejlesztése, valamint a tevékenységet kiszolgáló eszközbeszerzés valósult meg. A beruházás költségeinek 60 %-át, a ”NICHOLAS BROTHERS’ Kft. önerőből finanszírozta, a fennmaradó 13 280 844 Forintot az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjából nyert Európai Unió és Magyarország kormánya által közösen biztosított támogatás fedezi. A projekt összköltsége 33 202 111 Ft.

Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések a Petrovay György Katolikus Általános Iskolában!

A hamarosan záruló projekt legfontosabb célkitűzése volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódási aránya csökkenjen, iskolai eredményességük javuljon, és minél többen tanuljanak tovább érettségit adó középfokú oktatási intézményben. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 26,26 millió forint.

Tájékoztató az Erdőtelek községben megvalósuló szennyvíz csatorna beruházás lakossági rákötéseivel kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk Erdőtelek község lakosságát, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat építése elérte azt a készültséget, hogy az elkészült szakaszok mellett lévő ingatlanok rácsatlakoztathatóak a hálózatra. Azon a területen ahol a vezeték már elkészült az ingatlantulajdonosok értesítést kapnak postai úton, ugyanis a csatorna szakaszok több ütemben, szakaszosan készülnek el.

Technológiai bővítés és logisztikai háttér fejlesztése a Star-Plus Kft-nél!

A most záruló beruházás keretében, új gyártási technológia bevezetésén kívül szükséges infrastrukturális háttér biztosítása és a termelő eszközök beszerzése valósult meg a cég miskolci telephelyén. A beruházás költségeinek 50%-át a STAR-PLUS Kft. önerőből finanszírozta, a fennmaradó 500 millió forintot az Új Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt összköltsége 1 000 millió Ft.

Befejeződött a támfal építése Sajókeresztúron!

A most záruló projekt során majd 200 méter hosszan megerősítésre került a Sajó folyó partfala a Fő út mentén Sajókeresztúron. A fejlesztés révén 1161 fő és 1,6 hektár terület mentesül a bel és csapadékvíz károktól. A beruházás 5 %-át Sajókeresztúr Község Önkormányzata önerőből finanszírozta, a fennmaradó 47 millió forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, a projekt összköltsége 49,5 millió forint.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search