Kischemicals Kft. versenyképességének megteremtése a FÁK-országok piacán!

A most záruló projekt során a cég nemzetközi vresenyképesség bővítésének a stratégiája, illetve Oroszország növényvédőszer piackutatására és konkrét marketing terv kidolgozására került sor. A beruházás költségeinek 50 %-át a Kischemicals Kft önerőből finanszírozta, a fennmaradó 11 777 000 Forintot az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte. A projekt összköltsége 23 554 000 Ft.

A Kischemicals Kft. 2008-ban a volt Észak-Magyarországi Vegyiművek gyárterületén Sajóbábonyban indította újra a növény védőszer gyártást. Az újraindításhoz szükséges modern infrastrukturális, technológiai hátteret részben a cég kiváló üzletviteli politikájának, részben pedig az Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően sikerült kialakítania az elmúlt időszakban. Jelen projekt végrehajtását az az igény indukálta, hogy a Kischemicals Kft. elődje által kifejlesztett kapacitásokra – technológiai részlegek, melyeket jelenleg vagy nem használnak, vagy nincs kihasználva a teljes kapacitásuk – piacot találjanak. Oroszország, Kazahsztán, Azerbajdzsán piacai – melyek az ÉMV hagyományos piacai voltak – a most megcélzott célterületek.

 A projekt keretén belül stratégiai tanulmány került kidolgozásra, a nemzetközi versenyképesség bővítéséhez szükséges költségkalkulációk készültek és kidolgozásra kerültek marketing és piackutatási tervek is. A FÁK országok területén legalább 10 éves külkereskedelmi tapasztalattal, felsőfokú szakmai orosz nyelvtudással rendelkező marketing managert alkalmazott a cég a projekt céljainak megvalósítása érdekében. A célpiachoz történő eljutás részben direkt marketing módszerekkel, részben szakmai kiállításokon való részvételekkel valósult meg. A tevékenység támogatására orosz nyelvű prospektusok, valamint a megjelenést támogató installációs eszközök (roll-up bannerek, plakátok) készültek.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search