Zárulnak a belterületi vízrendezés munkálatok Tarcalon!

A most záruló beruházás célja a belvízkárok csökkentése és megelőzése. Az élet és a vagyonvédelem érdekében megoldja a tavaszi hóolvadásból és a záporokból származó csapadékvizek elvezetését, befogadó csatornába juttatását. A megfelelő mértékű vízrendezés biztosítja az épületek és az infrastruktúra védelmét is. A beruházás költségeinek 5 %-át Tarcal Község Önkormányzata önerőből finanszírozta, a fennmaradó 78 594 175 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége 83 109 658 Ft.

Tarcal Község belterületén alapvető környezeti probléma a vízrendezés megoldatlansága. Alkalmas vízelvezető árok esetén is gondot jelentet a csapadékok árokba való jutásakor a hordalékfogók, iszapfogók hiánya, amely elöntéseket, sárelborításokat okozott. A település a felszín domborzati viszonyai miatt állandó vízkár-fenyegetettségnek volt kitéve. Az északi, észak-keleti területekről érkező külvizek a község területén kerültek levezetésre akadálytalanul, a hordalék megfogása nélkül, majd a község területén összegyűlt csapadékvizekkel együtt, meglévő vízelvezető csatornákon keresztül jutott el a befogadó csatornába. A Kopasz hegy vízgyűjtő területeiről lezúduló csapadék és hordalék ezért az elmúlt évtizedekben számos esetben elöntéseket okozott.

 A most záruló beruházás során vízelvezető árkok burkolattal, valamint hordalékfogókkal kerültek megépítésre, mely a hegyekből érkező nagy mennyiségű hordalék megfogására alkalmas. A megépített árokrendszer rövid, közép és hosszútávon garantálja a csapadékvíz biztonságos elvezetését a külterületek veszélyeztetése nélkül, valamint az északi irányból érkező külvizek biztonsággal a Taktaközi Öntözőcsatornába való eljuttatását. Az árokrendszer hossza 2592 folyóméter mely 2100 fő védelmét biztosítja, időtálló, esztétikus, a környezetbe illő műszaki megoldásainak köszönhetően nem rontja a településképet.

 

Beruházás fotói

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search