Mozgás, közösség- és oktatás fejlesztési háttér megteremtése a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában

A hamarosan kezdődő projekt keretében a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola fejlesztése valósul meg. Célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kötelező helyiségek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. A beruházás további célja energiahatékonyság korszerűsítésével C energiaosztály elérése. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 519 961 000 Ft.

Az iskolának otthont adó épületben 1920-ban alakult közoktatási intézmény, melyet Miskolc Város közgyűlése 2002-ben jogutód nélkül megszüntetett. Az ingatlant a Miskolci Görög Katolikus Exarchátus vette meg és itt alapította a térség egyetlen 8 osztályos görög katolikus általános iskoláját, átvéve az itt dolgozókat és tanulókat.

Az intézmény nevelési szintjén leginkább infrastrukturális problémák merülnek fel, a majd 100 éves épület korszerűtlen, utoljára 1970-ben volt átfogó felújítás. A létesítmény energetikai szempontból is korszerűtlen, nem biztosított az épületek akadálymentesítése. Nincs aula, vagy zsibongó, ahol rossz idő esetén meg lehetne oldani a reggeli gyülekezést és az óraközi szünetekben elegendő mozgásteret nyújtó benntartózkodást, így az udvarra kényszerülnek a gyerekek. A mindennapos testnevelés órák megtartása tornatermi körülmények között lehetetlen, ugyanis az iskola csak egy kisebb tornateremmel rendelkezik, amit egyszerre csak egy osztály tud használni,így jelenleg csak a felpúposodott töredezett betonnal rendelkező játszó-sport udvar igényvételével tarható meg a heti 3 testnevelés óra. Néhány osztályteremben még mindig elavult, összekötött, nem mobilizálható padsorok vannak, így a csoportmunka nehézkes az egyéb szervezések pedig nem valósíthatók meg. Az „A” épületrészben az ablakkeretek teljesen elvetemedtek, néhol korhadtak, így a helyiségek huzatosak, a tantermek ajtói is felújításra szorulnak.

A hamarosan megkezdődő projekt célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése kötelező helyiségek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. A fejlesztés olyan oktatási környezetet teremt, ahova a tanuló szívesen járnak, amelynek a színvonalával a szülők és az ott dolgozó pedagógusok is elégedettek, ez pedig az intézmény vonzerejét növeli.

A most kezdődő beruházásról bővebb információt a : www.exarchatus.hu/palyazatok oldalon olvashatnak.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search