Nyelvi képzések a Creativ 3000 Bt-nél!

A most záruló pályázatban 2 fő nyelvi képzése valósult meg a Creativ 3000 Bt-nél. A megszerzett tudást munkájuk során minden nap tudják hasznosítani akár saját kivitelezésű munkájukat, akár fővállalkozóként a kivitelezések irányítását végzik. A projekt költségeit teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, összköltsége 1 178 194 Ft.

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.

A Creativ 3000 Bt. 1996-ban alakult családi vállalkozásként, 2001 óta fő tevékenységként épületgépészeti beruházásokat végeznek. Munkájukat folyamatosan a minőségi szolgáltatásra törekvés jellemzi, ennek érdekében nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakat foglalkoztatnak, illetve törekednek a fiatalabb munkavállalók folyamatos képzésére. Az általuk végzett tevékenységhez rendelkezésre álló szakirodalom egy része angol nyelven érhető csak el, melynek ismeretével a versenytársaikkal szemben jelentős előnyre tehetnek szert.

A projekt során 1 fő 30 órás és 1 fő 150 órás angol nyelvi képzése valósult meg, mely tanfolyamok vizsgával zárultak.

A most megvalósult képzések hosszú távú célja, hogy a magasabb szintű szakmai ismereteik birtokában folyamatosan rendelkezzenek megbízásokkal, melynek köszönhetően nő a vállalkozás pénzügyi stabilitása, piaci pozícióikat is könnyebben meg tudják tartani, így nő a cég munkahely megtartó képessége.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search