Óvodafejlesztés az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő óvodákban!

A nemrég megkezdődött projekt során képzések, tréningek valósulnak meg az óvodák vezetői és az óvónők részére, melyek célja az óvodai nevelés színvonalának emelése, magas szinten tartása. A pályázatban 6 darab az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő óvoda vezetői, pedagógusai vesznek részt. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 57 887 380 Ft.

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A színvonalas kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít mind egyéni szinten, mind a társadalom szintjén. Kiegészíti a család által betöltött központi szerepet, és megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket. A pályázat célja az, hogy az óvodák a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. Ezen célok elérése érdekében az óvodák vezetői és óvónői tehetségfejlesztő, személyiségfejlesztő, ön- és társismereti, erőszak és konfliktuskezelés tréningeken vesznek részt. Hatékony gyermek-megismerési technikákat, új szemléletet a család-óvoda kapcsolatában, érzelmi intelligencia fejlesztését sajátítják el az óvodapedagógusi munkában. Az elkövetkező mintegy másfél év során tehetséggondozás, környezettudatosságra nevelés, családpedagógiai szolgáltatás, jó gyakorlat átvétele, nevelési program átdolgozása is megvalósul jelen pályázat keretében.

A projektben az alábbi intézmények vesznek részt:

  • Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüreden,
  • Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda és
  • Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolcon,
  • Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Egerben,
  • Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Kollégium és Óvoda Törökszentmiklóson,
  • Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda Gyöngyösön

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search