Megújul a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola!

A most megkezdődött beruházás keretén belül a gyöngyösi II: Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósul meg. Megvalósul az iskola energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés is több mint 340 diák színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 520 000 000 Ft.

 A több mint 100 éve épült, műemléki környezetben található iskolát az Egri Főegyházmegye 2011. augusztus 31-i hatállyal vette át Gyöngyös Város Önkormányzatától, azóta gyakorolja a fenntartói jogkört. Az iskolaépület műszaki állapota korának megfelelő, jelenlegi állapotában nincs felkészülve a jogszabályi változások teljesítésére, a mindennapos testnevelés, az egész napos iskola bevezetésére. Az intézmény oktatási tevékenységének minőségi ellátását sok esetben korlátozza a műszaki infrastruktúra hiányos állapota, differenciált, felzárkóztató nevelés-oktatáshoz nincs megfelelően felszerelt, szabad kapacitásokkal rendelkező helyiség. A beruházás célja a modern befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kötelező helységek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében.

A most megkezdődő beruházás keretén belül az alább fejlesztések valósulnak meg:

  • meglévő tornaterem felújítása, korszerűsítése,
  • új tornaszoba/erőnléti terem építése a kapacitásigényeknek megfelelően,
  • táncterem bővítésével egy multi funkciós fejlesztő tér kialakítása, amely alkalmas a táncoktatás és a testnevelés órák befogadására és emellett megfelelően felszerelt a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók egyéni vagy kiscsoportos mozgás fejlesztésére,
  • a fenntartási költségek csökkentése érdekében le lesz szigetelve az épület homlokzata és a födém, valamint a nyílászárók is cserélve lesznek, hogy az építkezés befejezésekor az épület elérje a C energia osztályt,
  • az energetikai felújítás részét képezi az épület gépészeti és elektromos hálózatának korszerűsítése is, ennek keretében a jelenlegi fűtési rendszer helyett központi fűtés és melegvízellátás kerül kialakításra, radiátoros hő leadókkal, a hőigényt részben levegő-víz hőszivattyúval, részben kondenzációs kazánokkal fogják biztosítani,
  • a világítási rendszer ugyancsak korszerűsítésre kerül, az épület villamos energiaigényét napelemek fedezik,
  • a teljes épület akadály mentesítve lesz, hogy minden közoktatási funkció elérhető legyen minden fogyatékossági kategóriába tartozó személy számára,
  • melegítőkonyha is fejlesztése és étkező kialakítása az egészséges életmódra nevelést elősegítendő,
  • megtörténik a szaktantermek felszereltségi hiányosságainak pótlása, elavult eszközök cseréje,
  • a tornatermi kapacitás bővítéséhez igazodó mértékű eszközbeszerzés is lesz.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search