Egészségügyi alapellátás fejlesztése Olaszliszkán!

A most záruló projekt célja volt Olaszliszka Község orvosi rendelőjének és védőnői szolgálatának helyet adó épület felújítása, energetikai és gépészeti korszerűsítése, megfelelő akadálymentesítése. A projekt kiemelt célkitűzése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a modernizált egészségügyi intézmény közszolgáltatásai. A programok teljes költségét az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert, Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 60 000 000 Ft.

 Olaszliszkán egy háziorvosi és egy védőnői szolgálat működik. A háziorvos ellátási körzetébe 2364, a védőnő ellátási körzetébe 479 fő tartozik, mindkét szolgáltatás Olaszliszka és Vámosújfalu közigazgatási területét látja el. Jelenleg a háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat külön-külön épületben működik, egymástól elég távol. A két helyszín épületei régiek, korszerűtlenek, energiapazarlók, az orvosi rendelő esetében az akadálymentesítés nem megoldható. Mivel mindkét rendelő felújítására, illetve bővítésére lenne szükség, kézenfekvő, hogy jelen pályázat lehetőségeit kihasználva az Önkormányzat centralizálja a helyi ellátást egy meglévő épület korszerűsítésével. A korábban borászati épület első része egy előző pályázat során családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására már átalakításra, felújításra került, jelen pályázat keretén belül az épület hátsó részének felújításával háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat számára alkalmas helyiségek kerülnek kialakításra. A két rendelő egy helyen történő kialakításával egy korszerű, gazdaságosan üzemeltethető épület kerül kialakításra, az intézmény akadálymentes kialakításával a nyújtott szolgáltatások a település lakosai számára nehézségek nélkül elérhetővé válnak, gondolva a fogyatékkal élőkre, idősekre, babakocsival közlekedőkre. Olaszliszka Község lakosságának majd 20%-a időskorú, emiatt fokozott igény mutatkozik a korszerű alapfokú egészségügyi ellátás iránt. A háziorvosi és a védőnői szolgálat jelenlegi rendelőiben lévő eszközök és bútorzat elavult, elhasználódtak, minőségi szolgáltatás nyújtására nem alkalmasak, így a projekthez keretén belül a szükséges eszközök és bútorok is beszerzésre kerülnek.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search