Benet Kft. új telephelyének létrehozása Vásárosnaményban!

A most megkezdődött projekt célja a Kft. működési helyszínéül kiválasztott telephely átalakítása és modernizációja. A beruházás során megvalósul műhelycsarnok átalakítása és korszerűsítése, irodák kialakítása, eszközbeszerzésként napelemes rendszer telepítése, alapinfrastruktúra fejlesztések. A beruházás költségeinek 30 %-át a vállalkozás önerőből finanszírozza, a fennmaradó 95 067 367 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt tervezett összköltsége 135 810 525 Ft.

A Benet Kft. 1990. októberben alakult, fő tevékenysége textil-kiskereskedelem volt. 2012.12.21-én tulajdonosváltás következett be, az új tulajdonos 100%-os tulajdonrésszel kizárólagos irányítást szerzett a cég felett. A most megkezdődött beruházás keretén belül a vásárosnaményi telephely kerül átalakításra. A területen korábban üveggyár üzemelt, azonban a gazdasági válság körülményei között a vállalkozás nem tudott fennmaradni, az üzemet felszámolták. Az üveggyár régi, elhasználódott és elavult gyártócsarnokait a beruházó alkalmassá teszi a szárítóüzemi technológia befogadására, kialakítja a megfelelő termelő és szolgáltató tereket, irodákat, a hiányzó alapinfrastruktúrát.

Az új telephelyen a feldolgozóipari, valamint a gyógyszer- és környezetiparhoz kapcsolódó ágazatokba sorolható tevékenységként szárító üzem lesz kialakítva. Az üzemben fa és fűrészáru feldolgozást, valamint mezőgazdasági hulladékok (pl. almahéj, szőlőmag) újrahasznosítását fogja végezni a vállalkozás. A hulladékfeldolgozás eredményeként létrehozott termékeket alapanyag szerint differenciálva- a gyógyszergyártás és a pelletgyártó üzemek tudják hasznosítani. A termelés tervezett fő profilja a gyógyszeralapanyagok előállítása feldolgozható agrohulladékok újrahasznosításával. A telephely közelében almafeldolgozó üzem működik, a térségben jelentős a szőlőtermelés, ezek termelési és feldolgozási folyamatából keletkező hulladékok szárításával a gyógyszeripar számára értékes alapanyagok nyerhetők.

A most megkezdődött projekt célja a Kft. működési helyszínéül kiválasztott telephely átalakítása és modernizációja. A beruházás során megvalósul műhelycsarnok átalakítása és korszerűsítése, irodák kialakítása, eszközbeszerzésként napelemes rendszer telepítése, alapinfrastruktúra fejlesztések. A beruházás eredményeként a 4 fővel bővül a Benet Kft. dolgozói létszáma a fenntartási időszak végére.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search