Közösségi szolgálat bővítése a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásában lévő intézményekben!

A most záruló projekt során szociális, oktatási kulturális, közösségi és környezetvédelmi feladatokat láttak el a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásában lévő Fáy András Görögkatolikus Szakközépiskola, valamint az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai és tanárai. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, a projekt összköltsége 16 319 000 Ft.

 A most záruló projekt keretén beül a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai a pályázatban előírt feladatokat elvégezték, a vállal feladatok teljesítéséhez nem volt szükségük szakmai ismeretekre, a hétköznapi életben hasznosítható tapasztalatokat alkalmazták. Az általános iskolában a környezetvédelmi tevékenység során volt aki megtanult sepregetni, festeni, vagy kapálni, a tanulók láthatták hogy az elvégzett munkájuknak értelme és haszna van. Volt olyan diák, akinek már nem élnek nagyszülei így az időseb emberekkel tudott beszélgetni, megismerni őket és elgondolkozni azon vajon milyenek lehettek az ő nagyszülei. Sor került hosszas beszélgetésekre, könyvet, újságot olvastak fel a diákok, ünnepek almával műsort adtak. A programban részt vevő tanulók pozitívan fejlődtek, sok új élménnyel gazdagodtak, fejlődött a kommunikatív, empatikus és szociális készségük, attitűdjeik, szélesedett toleranciájuk határa is.

 A most záruló program során a részt vevő két középiskola diákjai és tanárai:

  • Idős embereket segítettek otthonukban
  • Életinterjúkat készítettek idős emberekkel, melyeket digitálisan rögzítettek
  • Közös programokon vettek részt
  • Segítő tevékenységeket végeztek nevelési-oktatási intézményekben
  • Sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenységeken vettek részt
  • Parkokat rendeztek, közösségi tereket tisztítottak
  • Intézmények környezetét rendezték, összegyűjtötték az avart, fákat és növényeket ültettek

Powered by WordPress | Designed by: Email Search