Tájékoztató az Erdőtelek községben megvalósuló szennyvíz csatorna beruházás lakossági rákötéseivel kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk Erdőtelek község lakosságát, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat építése elérte azt a készültséget, hogy az elkészült szakaszok mellett lévő ingatlanok rácsatlakoztathatóak a hálózatra. Azon a területen ahol a vezeték már elkészült az ingatlantulajdonosok értesítést kapnak postai úton, ugyanis a csatorna szakaszok több ütemben, szakaszosan készülnek el.

Amennyiben az ingatlanon belül már megépítésre került a vezeték, és az ingatlantulajdonos megkapta az írásos értesítést, úgy az összekötés az utcai hálózattal elvégezhető. Azonban a rácsatlakozásnál a földet nem szabad visszatölteni. A föld visszatöltését csak a Heves Megyei Vízművek helyszíni bejárása után szabad elvégezni. Amennyiben az ingatlanon belüli vezeték még nem került megépítésre az alábbiakról újból tájékoztatjuk:

- Az ingatlanon belüli vezetéket az ingatlantulajdonosnak kell megépítenie a saját költségén.
- Ezt az építést ingatlantulajdonos is elvégezheti.
- Amennyiben szakemberrel szeretné elvégeztetni az építést, akkor az alábbi helyi vízvezetékszerelő szakembereket tudjuk ismét ajánlani:

  • Dobos László Tel: 06-20/226-9369 (Erdőtelek, Széchenyi út 22.)
  • Dudás János Tel: 06-30/911-6656 (Erdőtelek, Árpád út 18.)
  • Kökény Imre Tel: 06-30/359-2205 (Erdőtelek, Mária út 9/1.)

Forduljanak hozzájuk bizalommal a belső megvalósítás teljes szakászánál.

- Amennyiben megkapta a postai úton megküldött írásos értesítést, és megépül az ingatlanon belüli vezeték, úgy az ingatlan azonnal ráköthető az utcai hálózatra. A föld visszatöltését csak a Heves Megyei Vízművek helyszíni bejárása után szabad elvégezni.
A rákötés tényét a postai úton megküldött nyomtatvány leadásával jelezzék a Polgármesteri Hivatalban Besenyei Norbert ügyintézőnél, a rákötéstől számított 3 munkanapon belül.
A próbaüzem ideje alatt a csatorna-használat igénybevétele ingyenesen történik.

A próbaüzemet követően, az üzembe helyezés időpontjában ismételt vízmérő olvasás történik, mely óraállástól kezdődően, a megkötött szolgáltatási szerződés alapján a csatorna használat igénybevétele fizetőssé válik.

További információk, utcaszintű készültségi adatok a projekt honlapján találhatóak: http://www.beruhazas.eu/erdotelek

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search