Pedagógiai képzés program zárul a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában!

A most záruló pályázat keretében nyílt lehetőség egy az intézményben oktató faipari mérnöktanár részére a felsőfokú pedagógusi végzettség megszerzésére. A projektet teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, összköltsége 2,85 millió forint.

 Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási program a szakképzés rendszerének fejlesztése prioritás céljait határozza meg, köztük azt, hogy a szakképzésnek meghatározó szerepet kell játszania a későbbi munkaerő-piaci hátrányok megelőzésében. A tanulókat fel kell ruházni a foglalkoztathatóságukat biztosító kompetenciákkal, a lemorzsolódás csökkentésén keresztül meg kell előzni az alacsony iskolázottságú népesség újratermelődését. A tanulók fejlesztéséhez köthető célok eléréséhez – tekintettel arra, hogy az ismeretátadás, kompetenciafejlesztés helyszíne alapvetően az iskola – elsősorban a jól képzett tanárok és oktatók tudnak hozzájárulni. Ezért elengedhetetlen az ő képzésükről és továbbképzésükről is gondoskodni. Tekintettel arra, hogy az utóbbi években megsokasodtak az iskolákban a tanulók magatartásához és viselkedéséhez köthető problémák, ezeknek a helyzeteknek a kezeléséhez speciális pedagógiai ismeretek szükségesek, továbbá, mert a tanulói igények, tanulási attitűdök változásából adódóan az ismeretátadás és kompetenciafejlesztés folyamata is megkívánja az új tanítási-tanulási módszertanok alkalmazását, a TÁMOP 2.2.6-13/1 pályázat támogatást nyújtott a szakképzést folytató iskolák szakmai tanárai és gyakorlati oktatói továbbképzéséhez. A most megvalósult pályázati konstrukció célja a pedagógus-mesterségbeli tudással rendelkező emberi erőforrás biztosítása a különösen érzékeny és jelentős kihívásokat jelentő szakképző iskolai tanulói réteggel foglalkozók körében. A most záruló program keretén belül az iskola egyik szaktanára számára nyílt lehetőség, hogy 4 féléves felsőfokú képzésben a pedagógusi végzettséget megszerezze. A most záruló pályázat nem csupán az érintett pedagógust segíti munkája magasabb szintű ellátásában, hanem az általa tanítottak a foglalkoztathatóságához, alacsonyabb arányú lemorzsolódás eléréséhez is hozzájárulnak.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search