A Csodamalom új csodái

A most záruló program keretén belül a Miskolci Csodamalom Bábszínház 8 oktatási intézménnyel együttműködve, foglalkozások, táborok, programok szervezésével próbálta megismertetni a diákokkal a színházi varázslat erejét hétköznapi élethelyzetekben is, hogy aktív szereplőivé válhassanak családi és iskolai közösségük történéseinek. A program teljes költségét az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programból nyert, Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 25 millió forint.

 A Miskolci Csodamalom Bábszínház 1992-ben alakult, az 1986-os műkedvelő bábcsoport utódaként és tagjaival. Az együttes Miskolc és egész Észak Magyarország egyetlen hivatásos társulataként a bábszínház iránt fogékony korosztályok számára hoz létre színvonalas előadásokat a magyarországi bábjátszás élvonalába tartozó előadók és alkotók közreműködésével, segítségével.

A most záruló projekt tervezésekor a Csodamalom Bábszínház színházi nevelési programjának kidolgozói úgy gondolták, hogy az oktatási intézményekkel közösen megvannak a lehetőségeik olyan szakmai párbeszéd kialakítására, melyben pedagógiai és esztétikai célok természetes módon találkozhatnak. A bábszínházi alkotóknak fontos tudatosítaniuk, hogy színházművészetről termékeny gondolkodást generálni, nemcsak előadások kapcsán lehet, az iskolás fiatalokat érintő fontos társadalmi kérdések megvitatása a színház eszközeivel is megvalósulhat. A most záruló program keretén belül tehetséggondozó szakkörök, versenyek, vetélkedők, témanapok-hetek, valamint táborok valósultak meg. Több száz gyermek megszólításával a bábszínház egyfelől arra vállalkozott, hogy egy felnőtt munkaközösség életét, célkitűzéseit példaértékűen bemutassák, másfelől pedig, hogy a művészet eszközeivel segítséget adjanak a jövő nemzedékeinek világunk megismerésében, a hagyományok megújításában, az útkeresésben, az egymást kölcsönösen feltételező egyéni és közösségi célok megvalósításában. Rövidtávon azt szerette volna elérni a társulat, hogy az általuk kínált lehetőségek arra ösztönözzék a diákokat, hogy kíváncsian forduljanak a színház felé, ugyanakkor az is cél volt, hogy a színházi nevelési foglalkozásaik visszacsatolásaként minél többször lenne alkalma a bábszínháznak élethelyzetük és problémáik ismeretében pontos, érzékeny megfogalmazásokkal gazdagítani alkotói tevékenységüket, gondolkodásukat.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search