A szennyvíztisztító-telep és a csatornahálózat építése befejeződött

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata örömmel tájékoztatja a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a szennyvíztisztító-telep és a csatornahálózat építése befejeződött.

A műszaki átadás-átvétel folyamata szeptemberben lezárul. A projekt keretében az Önök tulajdonában lévő ingatlanokon a szennyvíz bekötővezetékek tisztító idommal vagy szennyvíz beemelő műtárgy beépítésével kerültek kialakításra. Ezen műtárgyak használatba vételére, illetve saját belső szennyvíz hálózatukkal történő összekötésre 2015. szeptember 10-től van lehetőségük. Amennyiben a belső szennyvízhálózatukkal történő összekötés megtörtént, annak elkészültét bejelenteni kötelesek a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálatán az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen: Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám alatti MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati irodában.

Telefonon: (46) 519 – 366; (46) 519 – 388

E-mailben: ugyfelszolgalat@miviz.hu

A szennyvíz rákötés műszaki átvételével kapcsolatos fenti elérhetőségeken minden szükséges további információt megadnak a MIVÍZ Kft. munkatársai.

A projekt információs vonalának telefonszáma: +36 20 614 – 5980

További információk a projekt honlapján találhatók:

http://csatorna.beruhazas.eu

Az Európai Unió támogatásával, megvalósul a „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése” című, KEOP‑1.2.0/B/10-2010-0062 azonosítószámú projekt. A megvalósítási munkák nettó összköltsége a csatornahálózat esetében1 394 193 500 Ft. Ezen kívül a szennyvíztisztító telep bővítésének a költsége 1 999 762 067 Ft.

A ráfordítások 84,4%-át a Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárul a környezet és a talaj megóvásához.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search