Testvériskolai kapcsolat kialakítása az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola között!

A most záruló program keretén belül az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai és tanáraik vettek részt közös programokon, tanulmányi kirándulásokon és szakmai napokon. A program keretében új ismeret megszerzésén túl, szakmai tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. A projekt költségeit teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programból nyert, Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 15,65 millió forint.

 A program célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Jelen pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatta, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. Számos együttműködési lehetőség adódott már az iskolák számára, azonban célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezés még nem valósult meg. A pályázat lehetőséget teremtett a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához, a közös programok során csökkent a tanulók előítéletessége. A most megvalósított pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönözte, amelyek keretében lehetőség nyílt az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.

A most záruló program keretén belül a két intézmény diákjai és tanáraik meglátogatták a partner iskoláikat, közös előadásokon, vetélkedőkön, színházi előadásokon, életmód tanácsadáson vehettek részt, valamint nyári táborba is eljuthattak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.

 A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search