Modern oktatási környezet megteremtése a Sajókazai Általános Iskolában!

A hamarosan záruló beruházás keretén belül a Sajókazai Általános Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése történt meg, megvalósult az iskola energetikai korszerűsítése is több mint 300 diák színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 555,69 millió forint.

 A Sajókazai Általános Iskola a település egyetlen iskolája, 1958 óta folyik ebben az épületben a sajókazai gyerekek nevelése, oktatása. Az épület tulajdonosa és az iskola fenntartója Sajókaza Község Önkormányzata. A műemléki környezetben működő intézmény, nem volt felkészülve a jogszabályi változások teljesítésére, a mindennapos testnevelés, az egész napos iskola bevezetésére. A tornaterem kapacitása a mindennapos testnevelés megvalósításához nem volt elegendő, padlózata, festése, eszközei kopott, elhasználódott állapotúak voltak. Az intézmény kapacitáskihasználtsága meghaladja a 100%-ot, így nem tudtak elegendő megfelelő állapotú tanteremet biztosítani az osztályok számára. A felújítás célja a pedagógiai program megvalósítását támogató, modern oktatási környezet létrehozása, ahova a gyermekek szívesen járnak és amely a tanórai, tanórán kívüli foglalkozások megtartásához megfelelő feltételeket biztosít. A pályázaton belül megtörtént a meglévő tornaterem felújítása, korszerűsítése, új tornaszoba építése egy meglévő romépület felújításával, a meglévő iskolaépület bővítésével tornaszobához szükséges számú öltöző és egyéb kiszolgáló helységek, orvosi szoba építése, 4 új tanterem kialakítása. Új fejlesztő szoba is helyett kapott, amely megfelelően felszerelt lesz a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztésére, megvalósult az új épület teljes körű akadálymentesítése, a bővítéshez szükséges eszközök beszerzése. A fenntartási költségek csökkentése érdekében napelemes rendszer telepítésére került sor, főzőkonyha és étkező is kialakításra került, valamint megtörtént a tantermek felszereltségi hiányosságainak pótlása, elavult eszközök cseréje.

A projekt konkrét célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés, infrastrukturális feltételeinek megteremtése volt kötelező helységek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás megteremtése érdekében. A napokban záruló beruházás rövidtávon hozzájárul a kompetenciaalapú oktatás pedagógiai kultúrájának és módszertanának bevezetéséhez, infrastrukturális oldalról pedig a jogszabályi változások megfelelő teljesítéséhez, hosszú távon – a közoktatásban az egyenlő esélyek biztosításával – az intézmény versenyképességének javításához. A nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése, az akadálymentesített, méltányos nevelési környezet kialakítása biztosítja – kirekesztés nélkül – a hozzáférés egyenlő esélyét.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search