Családi napközik kialakítása Miskolcon


A „Családi napközik kialakítása Miskolcon” című pályázat a TÁMOP-2.4.5-12/1-20
12-0206 azonosító számú projekt keretein belül került megvalósításra. A 49 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete a projekt kivitelezését 2014. április 1-jén kezdhette meg és 2015. október 31-én fejezte be.

A kivitelezésnek köszönhetően Miskolcon családi napközik (két családi napközi – három csoporttal) létrehozása valósult meg, továbbá a minőségi nevelés tárgyi és infrastrukturális feltételeinek megteremtésére került sor. A fejlesztés következtében a színvonalas csana ellátás és a település népességmegtartó képességének növelése teljesült. A beruházásnak eredményeképp a családi napközik megfelelnek a törvényi előírásoknak, továbbá a jövőben magas színvonalú nevelési tevékenység valósítható meg. A pályázat célja volt a 3 év alatti gyermekek részére alternatív napközbeni gyermekellátási formák létrehozása.

A projekt keretén belül a következő fő kitűzött célok valósultak meg a két csana épületén belül:

• a szükséges helyiségek kialakítása,
• az udvar rendbetétele,
• eszközök beszerzése,
• programok kialakítása,
• színvonalas nevelési tevékenység fenntartása.

Indikátorok:
• férőhely-kihasználtság 80 %
• foglalkoztatottak száma 7 fő
• képzésben résztvevők és azt eredményesen elvégzők száma 3 fő
• létrehozott férőhelyek száma 21 db
• foglalkoztatotti jogviszonyt igazolók aránya 80 %.

A beruházás összköltsége 49 914 687 Ft, amelyből a projekt keretében elnyert támogatás összege 49 914 687 Ft. A pályázat 100 %-os támogatási arányt élvez.

A projektről bővebb információt a https://www.facebook.com/minimanohaz/ és a http://minimanohaz.hu/kapcsolat oldalon olvashatnak.

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search