II. János Pál Katolikus Általános Iskola fejlesztése Ózdon!

A hamarosan záruló beruházás keretén belül az Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósul meg, megoldódik az iskola energetikai korszerűsítése is az ide járó diákok színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 520,00 millió forint.

 Az Egri Főegyházmegye Ózd Város Önkormányzatától vette át az általános iskola fenntartói jogokat és alapította meg a II. János Pál Katolikus Általános Iskolát a városban felmerült igények alapján. Az oktatási tevékenységet 2011/12-es tanévben kezdhette meg az újjáalakult intézmény, az Iskolában jelenleg 19 osztály működik. A felhasználható források legnagyobb hányadát a működés során előjövő hibák kijavítására fordította az intézmény annak érdekében, hogy a pedagógiai program megvalósítását támogató, modern oktatási környezetet hozzon létre, ahova a gyermekek szívesen járnak és amely a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások megtartásához megfelelő feltételeket biztosít az új köznevelési törvény előírásai szerint is.

A hamarosan záruló beruházás rövidtávon hozzájárul a kompetenciaalapú oktatás pedagógiai kultúrájának és módszertanának bevezetéséhez, infrastrukturális oldalról pedig a jogszabályi változások megfelelő teljesítéséhez, hosszú távon – a közoktatásban az egyenlő esélyek biztosításával – az intézmény versenyképességének javításához. A nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése, az akadálymentesített, méltányos nevelési környezet kialakítása biztosítja – kirekesztés nélkül – a hozzáférés egyenlő esélyét. A szabad iskolaválasztás következtében és a modern oktatási környezet megteremtésével az iskola vezetése középtávon a tanulói létszám folyamatos növekedését várja.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül valósult meg.

A beruházásról bővebb információ elérhető a www.katiskozd.hu oldalon.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search