Modern oktatási környezet megteremtése a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában!

A hamarosan elkészülő beruházás keretén belül az Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósul meg, megoldódik az iskola energetikai korszerűsítése is az ide járó diákok színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 518,88 millió forint.

 Az Egri Főegyházmegye Sárospatak Város Önkormányzatától vette át az általános iskola fenntartói jogokat és alapította meg a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát. Az intézmény oktatási tevékenységének minőségi ellátását sok esetben korlátozta a műszaki infrastruktúra hiányos elavult állapota.

A felhasználható források legnagyobb hányadát a működés során előjövő hibák kijavítására fordította az intézmény annak érdekében, hogy a pedagógiai program megvalósítását támogató, modern oktatási környezetet hozzon létre, ahova a gyermekek szívesen járnak és amely a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások megtartásához megfelelő feltételeket biztosít az új köznevelési törvény előírásai szerint is.

A napokban záruló beruházás keretén belül az alább fejlesztések valósultak meg:

  • Meglévő épületek korszerűsítése kiemelten energetikai szempontból, kiszolgáló helyiségek átalakítása az oktatás hatékonyságának javítása érdekében, akadálymentesítés és fejlesztő helyiség kialakítása a méltányos oktatási környezet megteremtéséért,
  • mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása érdekében korszerű tornaterem és öltözők kerültek felújításra, kialakításra,
  • beszerzésre kerültek jogszabályban meghatározott szakmai eszközök, taneszközök (ideértve a mindennapos testnevelés eredményes megvalósításához nélkülözhetetlen eszközöket), sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését, fejlesztését biztosító speciális eszközök és berendezések,
  • megvalósult az iskola teljes akadálymentesítése, amely biztosítja, hogy valamennyi közoktatási funkció, minden fogyatékosságra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használható legyen,
  • megtörtént az iskola energetikai korszerűsítése melynek következtében az épület eléri „C” a energiaosztályt,
  • megújuló energiaforrások is hasznosítva lesznek napkollektorok és napelemes rendszer kiépítésével

A beruházásról bővebb információ elérhető a http://www.iskolatkeresek.hu/szenterzsebet oldalon.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search