Elkészültek az épületenergetikai korszerűsítő beruházások a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában és a pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola intézményekben

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló Váci Mihály Katolikus Általános Iskola nagykátai székhelyének és a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola pásztói székhelyének energetikai felújítását valósított meg az a KEHOP-5.2.3-16-2016-00058 azonosítószámú, 280 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épületek energetikai felmérésének eredménye szerint az épületek külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezőik nem voltak megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épületek energetikai

besorolásai korábbi állapotukban nem feleltek meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező volt, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlására lehetett számítani. Mindezen túl az épületek valamennyi nyílászárója elavultak voltak, korszerűsítésük elengedhetetlen volt. Az energetikai problémák megegyeztek mindkét épület esetében.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

  • Külső fal-, födém- és lapostető utólagos hőszigetelése 5.242,23 négyzetméteren (Nagykáta: 3148,23 m2; Pásztó: 2094 m2);
  • Homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje 924,89 négyzetméteren (Nagykáta: 696,1 m2; Pásztó: 228,79 m2);
  • Napelemes rendszer telepítése 28,44 kW (Nagykátán: 18,9 kW; Pásztón: 9,54 kW);
  • Gázkazánok cseréje, és 180 kW teljesítményű pelletkazán telepítése Nagykátán, fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele;
  • Gázkonvektorok cseréje, és 72 kW teljesítményű pelletkazán telepítése pásztón, valamint a központi fűtési rendszer kiépítése;
  • Villamoshálózat cseréje, és energiatakarékos LED világítási rendszer kiépítése Pásztón.

A projekt eredményei

Az épületek beavatkozással érintett épületrészei meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek. A felújítás előtti GG szintekről CC kategóriákba kerülnek, a célcsoport életkörülményei pedig jelentősen javulnak.

Javul az Intézmények gazdasági háttere, az intézmény munkavállaló-megtartó képessége, a települések lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete és az oktatásra alkalmas környezet. Elősegíti a fenntartható fejlődést és a szemléletváltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2017.11.10.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search