Kutatásfejlesztési projekt megvalósítása kezdődik a NORD-STARKE Holding Kft-nél

A NORD-STARKE Holding Kft. pályázatot nyújtott be a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú felhívásra, melynek keretében 999,83 millió Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.  A „Minőségorientált komplex ipari termelési rendszer és modell kifejlesztése, új módosított keményítő kialakítása, illetve új rostalapú feldolgozott termék hasznosításának kutatása” című, GINOP-2.1.1-15-2016-00855 azonosítószámú projekt keretében, kialakításra kerül egy teljesen új minőségközpontú termelési modellrendszer, valamint kidolgozásra kerül egyrészt egy új, fizikai-kémiai (technológiai) tulajdonságában módosított keményítőalapú termék, valamint egy új típusú tovább feldolgozott takarmány vagy humán felhasználásra szánt tápanyag kiegészítő, adalékanyag is. 

A NORD-STARKE Holding Kft. 2015. szeptemberétől váltott a keményítő és keményítőtermék gyártása irányába, így a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódik a jelen kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása, az általa létrejövő üzleti lehetőségek kiterjesztése és továbbfejlesztése. Konzorciumi partnere a TÉGLÁS TRANS Kft.

A projekt fő célja az ipari pozicionálás módszertanának kidolgozása és alkalmazása, megfelelő fejlesztési háttér (humán és laboratóriumi infrastruktúra) kialakítása, valamint a pozicionálás eredményeként egy vagy néhány módosított tulajdonságú keményítő, vagy keményítő alapú tovább feldolgozott termék kísérleti szintű kidolgozása, és üzemesítése, valamint a termékminősítés kidolgozása.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg Mátészalkán, a beruházás helyszíne egy búzából keményítőt, glutént és HCP (takarmányt) termelő üzem. A kifejlesztés helyszínén kialakításra kerülő labor alkalmas a kutatási eszközök elhelyezésére, és megfelelő körülményeket biztosít a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez.

A fejlesztés eredményeként Magyarországon a malom, sütő és tésztaipari technológiák mellé jelen projekt eredményeképpen felsorakozik egy nagyobb hozzáadott értéket előállítani képes feldolgozási technológia. A gyártástechnológia fejlesztése egyaránt lehetőséget teremt az értékmentésre és munkahelyteremtésre is. Kutatás-fejlesztési programunk eredménye olyan humán és fizikai infrastruktúra felépítésére és működtetésére teremt lehetőséget, amely a nemzetközi jelentőségű konkrét fejlesztések megvalósításán túl alkalmas a piaci viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes termékstruktúra kialakítására és folyamatos fejlesztésére.

A beruházásnak köszönhetően a vállalat 11 darab új munkahelyet teremt.

A projekt várhatóan 2019. 06. 30. nappal valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search