Elkezdődik Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése

Dávod község a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítését valósítja meg a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú, 249.999.998 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Dávod település egyes részein teljes mértékben megoldhatatlan a csapadékvíz elvezetése. Sajnos, a község azon egységei sem élvezhetnek védelmet, ahol van csapadékvíz elvezető rendszer, hiszen azok is elhasználódtak, feltöltődtek és/vagy eltömődtek az évek során. A közelmúlt jelentős csapadékot hozó időszakaiban, a község belterületén felhalmozódott, nem levezetődő csapadékvizek tömege jelentős károkat okozott a lakosság ingó és ingatlan értékeiben, valamint az önkormányzati és állami vagyonban is.

A beruházás célja a település környezetbiztonságának növelése, a bel- és csapadékvíz kártételével veszélyeztetett területek védelme, a védőképesség növelésén keresztül, illetve a veszélyeztetettség csökkentésével.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

  • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése: 7.262 fm csapadékvíz elvezető felújítása/kiépítése: földmedrű árok (1.565 fm), áttört mederburkolóval burkolt árok (5.210 fm) és zárt D315 KGPVC csatorna (485 fm) kiépítésének biztosításával;
  • 2 db 600 m3 kapacitású szikkasztó medence telepítése;.
  • Érintett átereszek és kapubeállók felújítása, hordalékfogók telepítése;
  • Növénytelepítés;

A projekt eredménye:

A fejlesztés következtében megvalósul a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, így a község belterületének védelme is a vizek káros hatásaitól.

A védőképesség növelése, valamint a veszélyeztetettségének csökkentése jelentősen elősegíti a település fejlődését. Számszerűsíthető eredmény, hogy a beruházás költségei nem haladják meg a várható hasznokat.

A beruházás megvalósítása jelentős mértékben támogatja az itt élők életkörülményeinek javítását, mely a vidékfejlesztési szempontok figyelembevétele során is igen fontos szempont.

A fejlesztés jelentős gazdasági haszonnal is jár, hiszen olyan gazdasági terület védelmét is érinti, ahol működő gazdasági funkciójú épület található, lehetővé téve ezzel a gazdasági társaságok zavartalan működését és újak betelepülését.

A projekt zárásának dátuma: 2019.01.31.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search