Törökszentmiklósi Szent Kristóf katolikus Tagóvoda Fejlesztése!

A most induló beruházás keretén belül Törökszentmiklósi Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda részére Törökszentmiklós, Kapisztrán János utca 3. szám alatti ingatlanon új óvodaépület kerül felépítésre. A beruházást teljes egészében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 200,00 millió forint.

 Az Egri Főegyházmegye, mint a Törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda fenntartója pályázatot nyújtott be a fenntartásában lévő óvoda fejlesztésére. A jelenlegi épületben lévő óvodát 2005- ben alakította ki az akkori önkormányzat ideiglenes jelleggel, mely a mai napig rányomja bélyegét az óvoda mindennapi működésére. A folyosó szűk keresztmetszetű, a bejárati ajtó rányílik a folyosóra (balesetveszély!). A középső csoportszoba kismérete miatt nem alkalmas 15-20 fő gyermek mindennapi zavartalan életvezetéséhez. A fűtésrendszer nem tudja 20 fok felé fűteni a csoportszobákat, főleg nem, ha tartósan -5 fok alatti külső hőmérsékletek vannak. Nem megoldott a gyermekek mindennapi testmozgása, ugyanis nincs tornaszoba, a testmozgást a városi birkózócsarnokban oldják meg, busszal viszik ki a gyermekeket.

A hamarosan induló projekt során a Törökszentmiklós, Kapisztrán János utca 3. szám alatti ingatlanon a meglévő épületek elbontásával kerül felépítésre az óvoda új épülete. Az új óvodaépület kapacitása 1 db csoportszobával bővül (összesen 4 db csoportszoba lesz, így az intézmény befogadóképesség 20 fővel nő), helyet kapnak szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek, kialakításra kerül tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség, a kertben udvar, játszóudvar, a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely. Az építéssel párhuzamosan informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök is beszerzésre kerülnek. A fejlesztés tartalmaz megújuló energiát hasznosító elemet, mellyel tovább csökkenthető a fosszilis energiahordozókhoz való függőség, így az épület teljes mértékben megfelel majd az energetikai, építésügyi, egyéb műszaki előírásoknak.

A projekt célja az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása. A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search