Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen

Elkezdődött a „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” című, VEKOP-6.2.2-15.2016-00005 azonosítószámú projekt. A beruházásra elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 436,89 millió forint. A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt átfogó célja a szegregációval veszélyeztetett területen élő alacsony státuszú lakosság rehabilitációja és integrációjának megvalósítása. A projektet Pécel Város Önkormányzata valósítja meg. Az önkormányzat hosszú távú célja a városrehabilitációs projekt segítségével az Újtelep integrációja a településszövetbe. Az önkormányzat az akcióterület népességszámának csökkentését, a zsúfoltság felszámolását a legrosszabb állapotban lévő épületek elbontásával, az ott élők rehabilitációjával a település integrált lakókörnyezetébe költöztetésével valósítja meg. További cél az önkormányzat bérlakás-állományának komfortosítása, amellyel megvalósul az ott élők életszínvonalának emelése.

A projekt keretében egy jelenleg 7 lakásos önkormányzati ingatlan lakófunkciója megszüntetésre kerül és közösségi épületként, valamint a szociális munkások telephelyeként működik majd tovább. Lakófunkciót erősítő tevékenységként 5 db önkormányzati bérlakás komfortosítása és felújítása valósul meg, melyből 2 db bérlakás a szegregációval veszélyeztetett területen, 3 db pedig azon kívül található, illetve 4 db szociális bérlakás építése is megvalósul integrált lakókörnyezetében. Ezen felül kialakításra kerül egy közösségi kert is a foglalkoztatás elősegítésének és a munka világába történő visszavezetés céljából. További foglalkoztatást elősegítő funkcióként 1200 m hosszú út, szegéllyel, buszfordulóval és 2 buszöböllel és 1200 méter hosszú járda is megépítésre kerül.

A projekt soft programjait a Kontakt Alapítvány valósítja meg, melynek keretében a célcsoport egyéni és csoportos szolgáltatásokat vehet igénybe, például baba-mama klub, jogi tanácsadás, továbbá munkakereséshez, képzéshez kapcsolódó fejlesztő tevékenységek valósulnak meg. A célcsoport foglalkoztatottsága érdekében munkahelyfeltárás, munkakörök kompetencia elemzése, munkáltatói kapcsolatépítése és ezekről adatbázis vezetése is biztosított a projektben. Az egyéni fejlesztési terv megvalósulása után utókövetés is betervezésre kerül, illetve a projektben résztvevő szakemberek magas színvonalú munkájának biztosítása érdekében belső képzés, szupervízió és szakmai napok is megtartásra kerülnek.

A projekt várható befejezése: 2020.09.30.

A projektről bővebb információt a www.pecel.hu oldalon olvashatnak.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search