Közlekedésbiztonsági fejlesztés Sajóörös Településen

A hamarosan záruló beruházás közvetlen célja a közlekedésbiztonság fejlesztése, a településen áthaladó országos közút mentén gyalogos átkelőhelyek kialakításával, buszmegállók felújításával és a település fontosabb intézményeihez kapcsolódóan parkolóhelyek létesítésével. A beruházást teljes egészében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból nyert, az Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 65,52 millió forint.

A napokban záruló projekt hosszú távú célja Sajóörös település közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, a környezetbarát közlekedési módok támogatása, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások megvalósítása. A pályázat keretén belül kijelölésre került 3 db gyalogos átkelőhely, megvalósult 6 db buszmegálló felújítása és kialakításra került 34 db parkolóhely, melyből 4 db akadálymentes.

A településen nemcsak az autóbusz forgalom, hanem a személyautó forgalom is nagy ütemben fejlődik. Az első gyalogátkelőhely az Arany János út 1. és a Jókai út 44. szám előtt épült. A második gyalogátkelőhely a Fő utcán, a Szent Imre térnél, a templom melletti hosszú ívben létesült, az óvodába járó gyermekek biztonságos átkelését szolgálja. A harmadik gyalogátkelőhely a Kossuth út és a Fő utca találkozásánál, két autóbusz megállóhely között került kialakításra, ahol az autóbuszról le- és felszállók biztonságos átkelését segít.

Az autóbusz forgalmi rend változása, valamint a járatszám növekedése indokolttá teszi a meglévő (esős idő esetén az utasok védelmét nem biztosító) autóbusz megállóhelyek felújítását, a kornak megfelelő biztonságos átalakítását (magasabb várakozópadka, fedett várakozó hely, akadálymentesítés, akadálymentesített járdaszakaszok összekötése). A projekt keretében 6 db (3 pár) meglévő autóbuszmegálló felújítására került sor, melyből 2 db autóbuszmegálló a Jókai úton, 4 db pedig a Fő utcán található.

Az általános tendenciáknak megfelelően Sajóörösön is megnőtt az itt élők által használt gépkocsik állománya. A projekt keretében 29 db (ebből 3 db akadálymentes) parkoló létesült a Jókai és Vasvári Pál utak által határolt területen, mely elsősorban a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő parkolási igényét biztosítja. A Kastélykertben 2 db parkoló került kialakításra, mely elsősorban az óvoda környéki stop-and-go parkolást és a templomba érkezők parkolását segíti majd. A Fő utcán, a 3. és 4. számmal jelzett autóbusz megállóknál 3 db (ebből 1 db akadálymentes) parkoló épült, mely az autóbusz tömegközlekedés igénybevételéhez kapcsolódó parkolási igényt elégíti ki.

A fejlesztés eredményeként javul Sajóörös közlekedésbiztonsága, mely a település önkormányzatának kiemelt törekvése. Ezen túlmenően a gyalogátkelőhelyek létesítésével, a buszmegállók felújításával, a település fontosabb intézményeihez kapcsolódó parkolóhelyek létesítésével javulnak a közösségi közlekedés, a közösségi infrastruktúra és a közösségi szolgáltatások biztonságos és lakosságközpontú igénybevételének feltételei.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search