Megvalósult Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése

Dávod Község a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítését valósítja meg a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú, 287 499 997 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Dávod település egyes részein teljes mértékben megoldatlan volt a csapadékvíz elvezetése. Sajnos, a község azon egységei sem élvezhettek védelmet, ahol volt csapadékvíz elvezető rendszer, mivel azok is elhasználódtak, feltöltődtek és/vagy eltömődtek az évek során. A közelmúlt jelentős csapadékot hozó időszakaiban, a község belterületén felhalmozódott, nem levezetődő csapadékvizek tömege jelentős károkat okozott a lakosság ingó és ingatlan értékeiben, valamint az önkormányzati és állami vagyonban is.

A beruházás célja a település környezetbiztonságának növelése, a bel- és csapadékvíz kártételével veszélyeztetett területek védelme, a védőképesség növelésén keresztül, illetve a veszélyeztetettség csökkentésével.

Megvalósított műszaki fejlesztések:

  • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése: 7.262 fm csapadékvíz elvezető felújítása/kiépítése: földmedrű árkok, áttört mederburkolóval burkolt árkok és zárt KGPVC csatornák kiépítésével;
  • 2 db 600 m3 kapacitású szikkasztó medence kialakítása;
  • Érintett átereszek és kapubeállók felújítása, hordalékfogók telepítése;

A projekt eredményei:

A fejlesztés következtében megvalósult a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, ezzel a község belterületének védelme is a vizek káros hatásaitól.

A védőképesség növelése, valamint a veszélyeztetettségének csökkentése jelentősen elősegíti a település fejlődését. Számszerűsíthető eredmény, hogy a beruházás költségei nem haladják meg a várható hasznokat.

A beruházás megvalósítása jelentős mértékben támogatja az itt élők életkörülményeinek javítását, mely a vidékfejlesztési szempontok figyelembevétele során is igen fontos szempont.

A fejlesztés jelentős gazdasági haszonnal is jár, hiszen olyan gazdasági terület védelmét is érinti, ahol működő gazdasági funkciójú épületek találhatóak, lehetővé téve ezzel a gazdasági társaságok zavartalan működését és újak betelepülését.

A projekt zárásának dátuma: 2020.09.03.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search