Belterületi vízrendezés Sajólászlófalván!

A most záruló beruházás során a Sajólászlófalva belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének a fejlesztése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 60 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A most megvalósult fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Sajólászlófalva egyik legsúlyosabb környezeti problémája a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága. Jelen projekt egyik legfontosabb kezdeményezője maga a lakosság volt. A megépített hálózat gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok-, folyóka rendszer, mely érinti 122/16 és 162 hrsz önkormányzati tulajdonú, a Magyar Állam tulajdonában, Magyar Közút kezelésében lévő 1 hrsz (Vörösmarty út), továbbá a Magyar Állam tulajdonában, ÉMVIZIG kezelésében lévő 68 hrsz (Nyögő-patak) ingatlanokat. A csapadékvíz elvezetést 2 csapadékvíz elvezető nyílt árok biztosítja, a most kialakításra került elvezető rendszer befogadója a Nyögő-patak. Jelen fejlesztésben összesen 1439 folyóméter csapadékcsatorna épült meg. A napokban záruló fejlesztés eredményeként javult a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól, a rendezett árokrendszer jelentősen javítja a településképet mely nagy mértékben hozzájárul az itt élők elégedettségéhez, így nő a település népességmegtartó ereje is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search