Csapadékvíz elvezetése Balatonvilágos községben

Folytatódik a „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című, TOP-2.1.3-16-SO1-2017- 00001 azonosítószámú projekt megvalósítása. A beruházásra elnyert támogatás összege mintegy 145 millió forint. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósult meg. A támogatás alapja az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában létrehozott Terület- ás Településfejlesztési Operatív Program keretein belül a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések címmel megjelent pályázat.

Balatonvilágos község a korábban megkötött Támogatási Szerződésben foglalt építési tevékenységet már módosítani kényszerült. Ekkor a projekt helyszíne kibővítésre került a Bacsó Béla utcával. Az újonnan bevont helyszínen az építési költség kevesebb volt, mint amennyivel  a Zrínyi utcában tervezett munkák elmaradása csökkentette a tervezett költségeket. További munkák nélkül a magaspartról lezúduló eső a lakossági ingatlanokban kárt okozhat. Ezért most a pályázatban korábban már szereplő folyókákat ismét szeretnénk a projekt kapcsán még rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítani.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search