Bölcsőde létesítése Sajóbábonyban!

A most záruló projekt során új 2 csoportos 24 férőhelyes bölcsőde épült meg, valamint beszerzésre kerültek a létesítmény üzemeltetetéséhez szükséges eszközök is. A beruházást részben a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás részben pedig önerő fedezi. Az uniós támogatás összege 148,63 millió forint, amelyhez önkormányzatunk közel 76 millió Ft önerőt biztosított.

 Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A most záruló beruházás keretén belül Sajóbábony, Kossuth u. 59. sz. alatti ingatlanon 2 csoportos 24 férőhelyes bölcsőde építése valósult meg és beszerzésre kerültek csoportszobai, gyermek fürdőszobai, gyermeköltözői és játszóudvari eszközök, a működéshez szükséges egyéb eszközök és textíliák, valamint kül – és beltéri játékok, és természetesen a felnőttek munkavégzését segítő eszközök, beleértve az IKT eszközöket is. A projekt keretében megújuló energiaforrás fejlesztése is megvalósult napelemek telepítésével.

A napokban záruló fejlesztés célja a város népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások költséghatékony működésének kialakítása, az egészséges, biztonságos és motiváló környezet biztosítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása. A fejlesztés elősegíti a 0-3 éves gyerekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, az új korszerű épület jelentősen javítja a településképet és ezáltal az itt élők közérzetét megelégedettségét, így a város népességmegtartó erejét.

Az intézmény várhatóan idén megnyitja kapuit 24 kisgyermek előtt. Jelentkezésre folyamatosan lehetőség van a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha vezetőjénél a 46/549-030-as telefonszámon, valamint Sajóbábony, Erkel F. út 4. szám alatt az óvodában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search