Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítása Mezőtárkány Községben!

A napokban záruló program célja egy olyan olyan Gyerekház létrehozása és működtetése a településen, mely elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogatja. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 15 millió forint.

 A hamarosan záruló fejlesztés célja egy olyan Gyerekház létrehozása és működtetése a településen, mely a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatásokat nyújt. A projekt további célkitűzése, hogy hosszú távon hozzájárul a helyi közösségek építéséhez, a támogató környezetet nyújt a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, helyi szükségleten alapuló helyi ellátások új típusú összekapcsolódásával valósítja meg a Gyerekház működésének szakmai célkitűzéseit. Cél, hogy az érintett szakemberek munkája, valamint az érintett lakosság életkörülményei jelen fejlesztéssel megkönnyítésre kerüljenek, elősegítve ezzel a társadalmi felzárkózást. A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a településen élő, elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekek és szüleik: hátrányos helyzetű családokban élő 0-3 éves csecsemők és kisgyerekek és az őket nevelő szülők, illetve hátrányos helyzetben élő várandósok, másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják. Jelen beruházással párhuzamosan futó „Gézengúz Gyerekház kialakítása Mezőtárkány községben” című pályázat keretében a szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre és a Gyerekház helyszínéül szolgáló ingatlan felújítására, átalakítására kerül sor – beleértve a szükséges akadálymentesítést is. További infrastrukturális fejlesztést és a működéshez szükséges eszközök körének bővítését valósítja meg jelen pályázat keretében az Önkormányzat. A most záruló projekt keretén belül a Gyerekháznak otthon adó épület felújítási, átalakítási munkái, valamint a Gyerekház működéséhez szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search