Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola Energetikai fejlesztése!

A hamarosan záruló beruházás célja a Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola két épületének (központi épület, tornacsarnok) energetikai korszerűsítése az energiahatékonyság, energiatakarékosság és az ezen keresztül elérhető környezettudatos működés érdekében. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 99,73 millió forint.

 A napokban befejeződő projekt keretén belül a Széchenyi István Általános Iskola két épületének (központi épület, tornacsarnok) energetikai korszerűsítése valósult meg, így biztosítva az intézményt fenntartó önkormányzat részére az energiahatékonyság, energiatakarékosság nyújtotta gazdaságos és az ezen keresztül elérhető környezettudatos működést. Az épületek energetikai adottságai korszerűtlenek, elavultak voltak, az épületeket határoló szerkezetek nem feleltek meg az érvényben lévő energetikai követelményeknek, üzemeltetésük magas költségekkel járt. Jelen projekt másodlagos célja volt, példát kell mutatni az itt felnövekvő generáció számára az energiatakarékosság és az épület üzemeltetésére vonatkozó korszerű technológiák felhasználására. A pályázat során megvalósult a külső határoló elemek hőszigetelése, és a tornacsarnok esetében a nyílászárók cseréje (a központi épület nyílászáróinak cseréje EFOP projekt keretében valósult meg). Megtörtént a kazán, valamint a radiátorok cseréje és termo szelepekkel való felszerelése a helyiségenkénti szabályozhatóság érdekében, valamint a tetőre napelemes rendszer került fel, amellyel az épület villamos energia költsége jelentősen csökkenthető. A beruházás során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödtek az érintett épületek, fenntartásuk csökkenő energia felhasználással és csökkenő üvegházhatású gázok kibocsátásával jár. A most megvalósult projektnek köszönhetően javul Tiszapalkonya környezeti biztonsága, népességmegtartó ereje, bővülnek a település és környezete természeti és kulturális örökségértéke megőrzésének és fenntartható hasznosításának lehetőségei. Az önkormányzat kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges épületeit a lehetőségeinek megfelelően karbantartsa, korszerűsítse. Cél, hogy a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületben vehesse igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search