Elindulnak az épületenergetikai korszerűsítő beruházások a Szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium energetikai felújítását valósítja meg az a KEHOP-5.2.13-19-2019-00001 sorszámú, 214 428 728 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint az épület külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői nem megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, lapostető). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora közel 50 év, így az energetikai tényezők fokozott romlására lehetet számítani.
A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és a nevelésben részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

A projekt keretében megvalósítandó műszaki fejlesztések:

  • Külső fal utólagos hőszigetelése 1.648,03 m².
  • Lapostető utólagos hőszigetelése 1455,73 m², 104,03 m² attika lábazat, összesen 1559,76 m².
  • Külső nyílászárók cseréje: ajtó: 7 db, ablak: 273 db, tetőkibúvó: 3 db.
  • Napelemes rendszer telepítése 44,88 kW (132 db 340 Wp/db).
  • Világítótestek cseréje: 775 db LED üzeműre.
  • Termosztatikus szelepek cseréje: 174 db.

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti FF szintről BB kategóriákba fog kerülni, ami a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását eredményezi, mellyel az iskola már megfelel az energetikai elvárásoknak, és méltó oktatási környezetet biztosít a gyerekek számára.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, a lakosság településmegtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az nevelésre alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a gyerekek személet váltását. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2021.01.15.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search