Megkezdődik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Szent József Kollégiumának energetikai felújítása

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Szent József Kollégiumának energetikai felújítását valósítja meg a KEHOP-5.2.13-19-2019- 00002 sorszámú, 143.167.000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint az épület külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői nem megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora közel 250 év, így az energetikai tényezők fokozott romlására lehet számítani.
A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és az oktatásban részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

A projekt keretében megvalósítandó műszaki fejlesztések:

  • Külső fal utólagos hőszigetelése 1.531,1 m2;
  • Padlásfödém utólagos hőszigetelése 1140,7 m2;
  • Külső nyílászárók cseréje ALU ablak 10 db, ALU portál 4 db, Fa ablak 45 db, Műanyag ablak 36 db;
  • Napelemes rendszer telepítése 21,06 kW (78 db 270 Wp/db)
  • Termosztatikus szelepek cseréje: 94 db.

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti GG szintről BB kategóriákba fog kerülni, ami a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását eredményezi, mellyel az iskola már megfelel az energetikai elvárásoknak, és méltó oktatási környezetet biztosít a tanulók számára.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, a település lakosságmegtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az oktatásra alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a tanulók személet váltását. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma: 2021.01.29.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search