Családbarát bölcsőde energetikai felújítása Novajidrányban!

A most záruló projekt során a már 2021 óta üzemelő bölcsőde energetikai korszerűsítése az udvar rendezése, kültéri játékok telepítése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 34,45 millió forint.

 Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A Novajidrányi Református Egyházközség 2012 óta Családi Napköziként üzemelő bölcsődét tart fenn mellyel hiánypótló tevékenységet végez a településen. A kisgyermekes szülők munkába állását nagyban segíti ez az ellátási forma, mert a játszószobában akár néhány óra erejéig, a Családi Bölcsődében pedig egész napos ellátás keretében helyezhetik el 0-3 éves korú gyermeküket. Az intézménynek helyt adó épület fűtésrendszere elavult, már nem felelt meg sem a mai kor igényeinek, sem a vonatkozó előírásoknak, fenntartása aránytalanul nagy terhet rótt az üzemeltető Egyházközségre. Jelen projekt keretén belül új kazán került beszerzésre, megvalósult a fűtésrendszer korszerűsítése, a fenntartási költségek csökkentése érdekében az épület tetejére napelemes rendszer került kiépítésre. A pályázat keretén belül a bölcsőde udvara is rendezve lett, melyre kültéri játékok is telepítésre kerültek.

A most záruló fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások költséghatékony működésének kialakítása, az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. A fejlesztés elősegíti a 0-3 éves gyerekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, a korszerű intézmény jelentősen javítja a településképet és ezáltal az itt élők közérzetét megelégedettségét, így Novajidrány népességmegtartó erejét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search