Kapacitásbővítő beruházás az AXIÁL CHEM Kft-nél

A most záruló fejlesztés segítségével a vállalkozás jelenlegi tevékenysége bővül új oldószer regeneráló berendezés beszerzésével. A beruházás 50%-át az AXIÁL CHEM Kft. saját erőből finanszírozza, a fennmaradó 27,35 millió forintot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 54,7 millió forint.

 A vállalkozás Fő tevékenysége a vegyi eredetű hulladékok és veszélyes hulladékok, ezen belül is elsősorban a szennyezett oldószerek regenerálása, ipari célú újrafelhasználásra történő alkalmassá tétele. Ezzel a saját és partnereink által kibocsátott veszélyes hulladék mennyiségét nagyságrenddel csökkenteni tudják. A visszanyert tiszta vegyszerek, oldószerek újra használhatók, tehát költségtakarékosak és környezetkímélők. A metil-, etil-, és izopropilacetát a festékipari hígítók egyik fontos alapanyaga, de felhasználja a nyomdaipar is. Jelenleg a termék kizárólag importból szerezhető be (Németországban, Spanyolországban folyik gyártás), a hazai gyártást az Erdőkémia Kft. végezte, azonban a tevékenységet néhány éve leállította, amellyel komoly piaci rést hagyott maga mögött. Az AXIÁL CHEM tudástőkéjével és a projektben beszerzésre kerülő eszközökkel ezt a piaci rést szándékoznak betölteni.

Jelen pályázat egy oldószer regeneráló berendezés bővítéséhez járul hozzá, a beruházás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

- 1 db 10 m2-es hőcserélő

- 1 db 6 m2-es hőcserélő

- 2 db 25 m3-es tároló tartály

- 1 db 3000 literes kiforraló üst

- 1 db desztiláló oszlop

- 1 db ezekhez kapcsolódó technológiai szerelés

- 1 db szivattyú

- 1 db vezérlő motor

Az Axiál Chem Kft. azért a környezetért tevékenykedik, amelyben érdemes élni, tevékenységükkel a folyamatos fejlődés elvének megfelelően kívánják szolgálni a környezet védelmét és megóvását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search