Kerékpáros hálózat fejlesztése Halmajon

A most záruló projekt során Halmaj Község belterületi szakaszain kerékpársávok lettek kialakítva, felújítva, illetve további kerékpáros útvonalak kerültek forgalomtechnikailag kijelölésre önkormányzati tulajdonú belterületi utakon összesen 1416 méter hosszú szakaszon. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 150,1 millió forint.

 Az Encsi Rendőrkapitányság adatai szerint Halmaj község közigazgatási területén az elmúlt 5 évben 31 közlekedési balesetben történt intézkedés. Ezek közül kettő volt kerékpáros baleset, mely mindkét esetben súlyos sérüléssel végződött. A baleseti számok a település méretéhez képest magasnak mondhatóak, Halmaj jelentős átmenő forgalmat bonyolít le a Kiskinizs, Hernádkércs, Nagykinizs, Felsődobsza és Abaújszántó települések irányába.

A projekt egyik fő részeként Halmaj község belterületi szakaszán kerékpársávok kerültek kialakítása a Halmaj-Abaújszántó településeket összekötő közút mindkét oldalán, továbbá 440 méter meglévő kerékpársáv felújítása valósult meg a Rákóczi utcában. A projektben ezen kívül további kerékpáros útvonal szakaszok kerültek forgalomtechnikailag kijelölésre az önkormányzati tulajdonú belterületi utakon összesen 1416 méter hosszú szakaszon. Kerékpársávok építésével érintett útszakon megvalósult a csapadékelvezetés kiépítése, a 3703 j. úton 1300 méter hosszon árok tisztítás és profilozás, illetve 600 méter hosszon burkolt árok építése előre gyártott elemekből azokon a szakaszokon, ahol a földárok profilja, illetve állékonysága nem volt biztosítható. A projekt részeként sor került a 3703 j. út halmaji belterületi szakaszán 3 db parkoló és a 2 db autóbuszmegálló felújítására és kiépítésére a település központjában.

A fejlesztések eredményeként egy egységes kerékpárforgalmi hálózat jött létre mely csatlakozik a 2001-ben Szikszótól Halmaj külterületéig megépült kerékpárúthoz, melyhez kapcsolódnak az önkormányzat belterületi útjain kijelölésre került kerékpáros nyomvonalak is. A most befejeződő fejlesztéssel megteremtődik a lehetősége annak, hogy az emberek rövidebb helyváltoztatási igényüket kerékpárral biztonságosabban, környezetbarát módon oldják meg. A megépülő kerékpárút bővíti a település termelő infrastruktúráját, növeli a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés arányát.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search