A Bükkvidéki Vendéglátó Zrt. épületenergetikai fejlesztése!

A most záruló beruházás keretén belül a Bükkvidéki Vendéglátó Zrt épületének energetikai korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése valósul meg. A projekt 64%-át a vállalkozás önerőből finanszírozza, a fennmaradó 49,95 millió forintot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 138,06 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja az is, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai vállalatoknak a piaci versenyben. A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági kötelezettségek tagállami teljesítéséhez.

A pályázat keretén belül a vállalkozás Miskolc, Zsolcai kapu 1 sz alatti épületen az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • külső határoló falak homlokzati hőszigetelése,
  • lapostető lépésálló hőszigeteléssel kerül ellátásra,
  • homlokzati nyílászárók cseréje,
  • fűtésről és használati melegvíz biztosításról új kondenzációs gázkazán és egy indirekt használati melegvíz tároló gondoskodik,
  • új radiátorok termosztatikus radiátorszerelepkkel kerültek beépítésre.

A most megvalósuló projekt egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozás rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search