Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda energetikai fejlesztése!

A most záruló projekt során az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének energetikai felújítása valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 92,19 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

A most záruló fejlesztés során az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 8. szám, hrsz.: 6594/2 alatt található Tornaterme újult meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az épület HH (Gyenge) energetikai besorolással rendelkezett, így szükségessé vált felújítása, energetikai rendszerének korszerűsítése. A most záruló beruházás során a külső homlokzat és a padlásfödém kapott hőszigetelést, az elöregedett, energetikai normáknak nem megfelelő külső ajtók és ablakok fokozott légzárású, napjaink energetikai előírásait teljesítő nyílászárókra lettek cserélve. Megvalósult az épület fűtési rendszerének is a korszerűsítése, valamint napelemes rendszer telepítésével biztosítja az Iskola a megkövetelt megújuló energiaforrások használatát. A fejlesztést követően BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) minősítésű épület áll az intézmény rendelkezésére, mely a fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épülettel járul hozzá a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Eger lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű tornaterem épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search