A mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása!

A most záruló projekt célja a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola épületének energetikai felújítása volt. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 147,74 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az iskola épülete HH (Gyenge) energetikai besorolással rendelkezett, így felújítása, energetikai rendszerének korszerűsítése szükségessé vált. A hamarosan befejeződő beruházás során a külső homlokzat, a padlásfödém és a pincefödém is hőszigetelést kapott, az elöregedett, energetikai normáknak nem megfelelő külső ajtók és ablakok fokozott légzárású, napjaink energetikai előírásait teljesítő nyílászárókra lettek cserélve. Az iskola fűtési rendszere is korszerűsítve lett, valamint napelemes rendszer telepítésével valósult meg a megkövetelt megújuló energiaforrások használata. A fejlesztést követően DD (Korszerű megközelítő) minősítésű épület áll az intézmény rendelkezésére, mely a fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épülettel járul hozzá a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a településkép, valamint Mezőnyárád lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű iskola épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a település népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search