Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskolában!

A most záruló beruházás célja a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése volt a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskolában. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 217,72 millió forint.

 A hangonyi Szent Annai Katolikus Általános Iskola köznevelési intézmény fenntartói jogát 2013. 08.31-től vette át az egyház. Az intézményben 8 évfolyamon alapfokú oktatás zajlik. Az Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így megkezdődhetett meg a projekt megvalósítása. A beruházást az intézmény működési helyszínének problémái hívták életre melynek során az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • A mindennapos testnevelés megszervezéséhez az intézmény nem rendelkezett megfelelő infrastruktúrával és kiszolgáló helyiségekkel, így megtörtént a mosdók, öltözők felújítása.
  • Az iskola működéséhez szükség volt olyan tantermekre ahol egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásokat, csoportbontásban tanított órákat is tarthatnak. Erre alkalmas termek kialakítása a tetőtérben már 14 évvel ezelőtt megkezdődött, végleges kialakításukra csak jelen projekt keretében nyílt lehetőség.
  • Az iskola fűtési rendszere modernek volt tekinthető, ugyanakkor az azt kiszolgáló csövek és radiátorok a koruknál fogva rossz állapotúak voltak, ezek cseréje is megtörtént a pályázat keretén belül.
  • A beruházás során megvalósult még nyílászárók részleges cseréje, homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, akadálymentesítés, belső burkolatok cseréje, természettudományos szaktanterem kialakítása a hozzá tartozó szertárral, akadálymentes mosdó kialakítása a földszinten.

A most záruló projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. A pályázat eredményeképp megvalósult a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search