Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítása Hernádkak Községben!

A most záruló program során a Biztos Kezdet Gyerekháznak otthont adó épület felújítási, átalakítási munkái, valamint a Gyerekház működéséhez szükséges eszközök beszerzése valósult meg. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 15 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését.

A most záruló fejlesztés célja egy olyan Gyerekház létrehozása és működtetése volt a településen, mely a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatásokat nyújt. A projekt további célkitűzése, hogy hosszú távon hozzájárul a helyi közösségek építéséhez, támogató környezetet nyújt a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, helyi szükségleten alapuló helyi ellátások új típusú összekapcsolódásával valósítja meg a Gyerekház működésének szakmai célkitűzéseit. Cél, hogy az érintett szakemberek munkája, valamint az érintett lakosság életkörülményei jelen fejlesztéssel megkönnyítésre kerüljenek, elősegítve ezzel a társadalmi felzárkózást. A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportja a településen élő, elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekek és szüleik: hátrányos helyzetű családokban élő 0-3 éves csecsemők, kisgyerekek és az őket nevelő szülők, illetve hátrányos helyzetben élő várandósok. Másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják. A most záruló projekt keretén belül a Gyerekháznak otthont adó épület felújítási, átalakítási munkái, valamint a Gyerekház működéséhez szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search