A Fegyverneki Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítása!

A most záruló projekt során a Fegyverneki Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítása energetikai felújítása valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 124,07 millió forint.

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

A napokban záruló fejlesztéssel az intézmény Fegyvernek, Dózsa György út 2. (tornaterem) és Szent Erzsébet út 165. (iskolai alsótagozat által használt kisépület) alatt található épületei újultak meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy a tornaterem JJ, az iskola épülete II energetikai besorolással rendelkezett, így felújításuk, energetikai rendszereik korszerűsítése szükségessé vált. A hamarosan befejeződő beruházás során az épületek külső homlokzata és a padlásfödém kapott hőszigetelést, az elöregedett, energetikai normáknak nem megfelelő külső ajtók és ablakok fokozott légzárású, napjaink energetikai előírásait teljesítő nyílászárókra lettek cserélve. Megvalósult az épületek fűtési rendszerének korszerűsítése is, valamint napelemes rendszer telepítésével biztosítja az Iskola a megkövetelt megújuló energiaforrások használatát. A fejlesztést követően a tornaterem esetében CC (korszerű), az alsótagozat kisépületénél DD (korszerűt megközelítő) minősítésű épület áll majd az intézmény rendelkezésére, mely a fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épületekkel járul hozzá a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez. A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó gyermekek, tanárok és az itt dolgozók lesznek, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően kívülről is megújultak az épületek. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően a településkép, valamint Fegyvernek lakosainak életkörülményei is javulnak, a felújított korszerű épületek a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremtenek az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a település népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search