Belterületi vízrendezés Parasznyán, II. ütem!

A most záruló beruházás során csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésének II. üteme valósult meg Parasznyán. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 130 millió forint.

 Parasznya egyik legsúlyosabb környezeti problémája továbbra is a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága. A község külterületeiről, a szántóföldekről és domboldalakról szabályozatlanul érkező vizek nagy esőzések alkalmával jelentős hordalékot szállítva veszélyt jelentenek a lakóingatlanok és az ott élők számára, illetve nagy károkat okoznak a természetes és épített környezetben. 2019 nyarán több súlyos káresemény történt, június 23-án villámárvízként lezúduló hatalmas mennyiségű csapadékot a települést átszelő Nyögő-patak nem tudta teljes mértékben fogadni, így a lezúduló víz jelentős károkat okozott a lakóépületekben és telkekben, vízelvezető árokban, útban valamint a kapubejárókban és a patakmederben. Augusztus 13-án ismét nagy mennyiségű csapadék hullott, váratlanul, előrejelzés nélkül hatalmas vihar alakult ki, ami 30 percen át tartó jégeső, eső kíséretében zúdult a településre. 2019-ben megvalósításra került a település utcáinak nyílt csapadékvíz árkainak rekonstrukciója és az északi oldalon övárkok építése, a beruházás keretében 2.117 folyóméter burkolt árok lett kialakítva. A most záruló beruházás során a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésének II. üteme valósult meg Parasznyán. Az Önkormányzat a település belterületének határán övárok rendszert alakított ki, amely megfelelően méretezett hordalékfogókkal biztosítja a külvizek ellenőrzött és biztonságos levezetését a befogadó Nyögő-patakba. A csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok, és 40*40*10-es betonlapokkal burkolt övárok rendszer. Jelen projekt keretében összesen 1965 fm csapadékcsatorna kialakítása valósult meg. A csapadékvíz elvezető rendszer magassági vonalvezetésének és szelvényparamétereinek a megválasztása az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyiségek és vízállás figyelembe vételével, a gravitációs csapadékvíz elvezetésének igénye alapján történt.

A megvalósításra került projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search