Közfoglalkoztatási telephely energetikai korszerűsítése Parasznyán!

A most záruló beruházás során Parasznya Község Önkormányzatának tulajdonában lévő közfoglalkoztatási telephely energetikai felújítása és akadálymentesítése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 15 millió forint.

 Parasznya Község Önkormányzatának kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges épületeit a lehetőségeinek megfelelően korszerűsítse.

A most záruló beruházás keretén belül az Önkormányzat területén található közfoglalkoztatási telephely energetikai korszerűsítésére valósult meg. Kossuth Lajos u. 4 szám alatt található ingatlan a többi önkormányzati épülethez képest rosszabb energetikai állapota indokolta az energetikai felújítást. A most záruló beruházás során megtörtént a külső határoló szerkezetek korszerűsítése, ezen belül is a régi faanyagú, gerébtokos nyílászárók cseréje, valamint a homlokzati-, lábazati- és padlásfödém hőszigetelése. A projekt keretén belül jó hatásfokkal működő kondenzációs kombi gázkazán lett beszerezve és beépítve, amely a jelenlegi gázkonvektorok leszerelése után kiépített hidraulikus fűtéséhez termeli meg a fűtőközeget és továbbítja a termoszelepekkel szabályozott radiátorok felé, illetve biztosítja a dolgozók használati melegvíz igényét is. A projekt másik eleme, az akadálymentesítés során egy szabványos akadálymentes rámpa épült az udvari járdaszint és a bejárati terasz magasságkülönbségének áthidalására, valamint egy új akadálymentes mosdóhelyiség kialakítása is megtörtént.

A most záruló beruházás célja, hogy a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben vehesse igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez. A fejlesztés kapcsán javul a település környezeti biztonsága, népességmegtartó ereje, bővülnek a település és környezete természeti és kulturális örökségértéke megőrzésének és fenntartható hasznosításának lehetőségei. A most befejeződő fejlesztés eredményeképpen egy korszerűbb, komfortosabb épület kerül a használók birtokában mely jelentős megtakarítást eredményez a működtetés során.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search