Zárul a Szent György Katolikus Általános Iskola fejlesztése Jászalsószentgyörgyön!

A hamarosan záruló beruházás célja a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése volt a jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskolában. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 208,73 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhetett a projekt megvalósítása. A beruházást az intézmény működési helyszínének problémái hívták életre melynek során az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • Funkcionális korszerűsítés szaktantermek kialakításával,
  • meglévő földszinti és emeleti mosdók felújítása, korszerűsítése mindkét szinten akadálymentes mosdó kialakításával, megvalósult az épület teljes akadálymentesítése is,
  • tetőszerkezet felújítása emeletes épületrésznél, a tetőszerkezet udvari felületén 50 db napelem elhelyezése,
  • belső burkolatok cseréje régi épületrészben,
  • belső burkolatok cseréje emeletes épületrészben földszinten és emeleten, valamint a tetőtéri szaktanteremben,
  • összekötő folyosó lapostető hőszigetelése,
  • belső felújítás, ajtók cseréje,
  • fűtéskorszerűsítés.

A napokban befejeződő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search