Esély otthon létrehozása Sajóbábony népességmegtartó képességének javítására!

A most záruló program során műhelymunka, álláskeresési technikák, valamint életvezetési és háztartásvezetési tanácsadás került lebonyolításra, tréningek lettek megszervezve, amelyek szintén támogatják a térségben való munkahely keresési/ találati esélyeket. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 200 millió forint.

 A most záruló pályázat során azon hátrányos helyzetben vagy krízishelyzetben lévő 16-35 éves fiatalok kerültek megcélzásra, akik lakóhelyként Sajóbábonyt célozzák meg, beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat is. A projekt célja fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése tevékenység, mely a megszólított célcsoport minden tagjának hasznos és a település hiányszakmáinak betöltésére alkalmas ismeretanyag megszerzését támogatja. A most befejeződő program során műhelymunka, álláskeresési technikák, valamint életvezetési és háztartásvezetési tanácsadás került lebonyolításra, tréningek lettek megszervezve, amelyek szintén támogatják a térségben való munkahely keresési/ találati esélyeket. Ilyen például az egyéni kompetenciák felmérése, kommunikációs tréning, resztoratív konfliktuskezelés és mediáció, önismereti tréning, szociális, társas kompetenciafejlesztés-együttélési technikák, valamint a hatékony és tudatos stressz kezelés technikái. A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás/ helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása közvetlen megkereséssel, hirdetések útján, honlapon történő felhívással, valamint tájékoztató napok megtartásával, és az együttműködő partnerek bevonásával történt. A pályázat keretén belül, Sajóbábony, Széchenyi u. 1. hrsz: 689/41 alatti meglévő épület I. és II. emeletén lakások kialakítására került sor (belső átalakítás): szintenként 2 db garzon és 5 db másfél szobás lakás. A most záruló projekt hozzájárul a település népességmegtartó képességének növeléséhez, a fiatalok elvándorlásának csökkentéséhez, a fiatalok lakhatásának elősegítéséhez, a helyi lehetőségekre épülő foglalkoztatás támogatásához, a munkaerőpiacra való belépés elősegítéséhez.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search