Cserépfalu árvízi kockázatának csökkentése vízrendezés II. ütem!

A most induló és tervezés alatt álló beruházás keretén belül a vízrendezés II. üteme valósul meg Cserépfaluban. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége ás a támogatás összege: 250 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A most induló projekt célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A most kezdődő beruházás keretében a belterületi vízelvezetés fejlesztése valósul meg árkok, átereszek rendezésével illeszkedve a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 számú projekt keretében a Hór patakon megvalósult mederrendezéshez.

Jelen projektben megvalósul a Kerek hegyi övárok fejlesztése árapasztó tározó létesítésével, valamint a Széchenyi utca- József Attila utca vízelvezető árok fejlesztése.

A pályázat keretében 1775 méter vízfolyáshossz kerül rendezésre és 10 000 m3 kapacitású árapasztó tárózó kerül kialakításra a település határában.

 A projekt átfogó célja: Cserépfalu helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

A most kezdődő projekt az elmúlt időszak árvízi eseményei okán a település árvízi kockázatát csökkentő tározó kialakítását szolgálja, meder és vízelvezetők kialakításával, rendezésével. Az utóbbi évek áradásai alapján a Hór patak áradása település nagy részét érinti, így a vízkárkockázattal csökkentett védett terület a település egészét magában foglalja.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search